Nadace ČEZ poskytla příspěvek  na úhradu nákladů pro projekt s názvem
„Nákladní výtah pro ulehčení práce osob zdravotně postižených“
ve výši 60000,-Kč.