Marketingová strategie

Konkurenční výhoda : náhradní plnění

1.Co děláme a umíme :
Prádelna žehlírna : praní komunálního prádla, praní infekčního prádla / hygienické praní/ , samostatné žehlení, čištění oděvů / metoda mokré čištění/, sběrna pro ostatní druhy materiálů k čištění oděvů, čištění koberců a textílií , pereme firemní montérky a uniformy

 Úklidové služby, desinfekce
Kompletní úklidové práce pro firmy a domácnosti , mytí oken , podlah, čištění po stavebních pracech, dezinfekce prostor formou nocosprey

 Hodinový manžel , drobné práce a montérské práce
Drobné práce pro domácnosti / interiérové práce :malování, montování nábytku, štukování, opravy zdí,dveří,tapetování, drobné instalatérské práce, obklady,podlahy, pokládka koberců apod. exteriérové práce : sekání, hrabání, opravy plotů, opravy dveří, fasády, úpravy střech, zednické práce apod./

Výrobky k prodeji / šicí dílna/
Priessnitzovy zábaly , ložní prádlo, ochranné pomůcky, reklamní předměty, kostými, opravy oděvů  apod.

 Prodej spotřebního zboží
V rámci náhradního plnění umíme zprostředkovat zejména – prodej kancelářského, hygienického a ostatního spotřebního materiálu včetně DHIM do 80 000,-Kč.

 

2. Jaké nástroje marketingu využíváme :
a) osobní zprostředkování
–obchodní zástupci telefonická komunikace se zákazníkem 2. osobní kontakt – k dispozici letáky , katalogy , reklamní předměty využíváme osobní schůzky ze zákazníkem, kulturně společenské akce, veletrhy, trhy apod.
b) webové stránky
c) emailová reklama – a) přímé nabídky stálým zaregistrovaným zákazníkům b) nákup adresářů s prověřenými zákazníky
d) reklama přes internet

 

Reklama na internetu

Facebook
Reklama na Facebooku má hned několik výhod. Je možné cílit na určité lokality, uživatele a jejich zájmy. Je možné propojení i s eshopem, tato služba se jmenuje Facebook Pixel. Tento program sleduje chování lidí na stránkách, jestli nakoupili či nikoliv, na jaké stránky koukali atd. Tento program lze spojit i s reklamou – cílit na lidi, kteří stránky navštívili, ale nenakoupili. Kombinací je nespočet. Je možné do reklamní kampaně zadávat několik grafik a podob, tak aby reklama byla tvárná. S tímto se dá dost vyhrát. Ve zpětné vazbě můžeme vidět kolik lidí se na příspěvek/reklamu/video/fotku podívalo, kolik lidí kliklo na jaký odkaz (pokud v reklamě nějaký byl), ale kolika lidem se reklama ukázala, aniž by na ni nějak reagovali.

Google
Reklama na Googlu je obdobná reklamě na Facebooku. Reklamu je možné však zadávat pouze na určitá města, státy – tedy pouze na základě polohy. Je možné zadat i klíčová slova, u kterých se bude reklama ukazovat více. Google se sám stará o co největší úspěšnost – hledá způsoby, kde všude danou reklamu zobrazit a také komu. Není nutné tedy řešit, jestli platíme za kliknutí, nebo zobrazení. Tam, kde to půjde nejlépe, tam bude reklama zacílena. Ve zpětné vazbě vidíme zase počet zobrazení, počet kliknutí a pod jakými výrazy toto lidé hledají. Reklama může mít podobu textovou, ale i s obrázkem. Nemůžeme však sdílet nějaký příspěvek.

YouTube
Reklama je YouTube je dost využívaná všemi inzerenty. Jedná se o reklamu před videem jako reklama ve videu. Pokud má reklama zhruba 5 vteřin, uživatel ji nemůže přeskočit a musí ji zhlédnout celou. Toto se hodí například pro získání pozornosti sledovatele – pokud bude reklama zajímavá.

Instagram
Stejný princip jako Facebook – je to jedna firma. Je možné vybrat hned z několika okruhů uživaetlů: Lokalita, Věk, Pohlaví, Jazyk, Zájmy, Chování na Instagramu. Stejně jako u Googlu lze zvolit i automatické cílení, kdy se Instagram sám stará o to, aby reklamu vidělo co nejvíce uživatelů.

Seznam
U seznamu se v jedné reklamě dostaneme na pozice na hlavní stránce, ve vyhledávání, ve vlastní firemní kartě. U seznamu vidíme pak počet kliknutí na web/reklamu. Dovoluje cílit na uživatele z různých měst. Pokud bude mít firma nějakou akci, je možné zadat toto do profilu firmy a seznam toto bude zobrazovat ve výsledcích s naší firmou. Také je možné cílit přímo na uživatele, kteří již na web kliknuli a připomenout se jim. 

 

 

d) televize –a) spolupráce s kabelovou místní televizí b) spolupráce v rámci celorepublikových televizí v rámci a) sponzorské reklamy/ např. soutěže apod./ b) přímá účast v reportážích

e) rádia – spoty v rádiích regionálních i nadregionálních

f) ostatní média – např. intranetové zdroje podniků, internetové televize apod.

g) reklamní plochy a) schválené reklamní plochy b) reklama na vozidlech a soukromých objektech

Způsob provedení marketingových aktivit :

Jednotlivé sekce podniku zpracovávají plán marketingu pro daný rok, na základě předběžného rozpočtu se stanový částka pro marketingové aktivity pro každý obor činnosti podniku.

Marketingový plán není veřejný

V marketingovém plánu je zaznamenána každá činnost podniku a každý výrobek podniku. Intenzita a finanční nákladovost marketingových aktivit se odvíjí od druhu služby či druhu výrobků, promítá se zde sezónnost pro jednotlivé produkty/ např. před vánoci jsou aktivity marketingu širší/

Marketingové aktivity se pravidelně vyhodnocují a nastavují plány na další období. Marketingové aktivity se nastavují pro ČR, ale i zahraničí