VLASTNICKÁ PRÁVA

Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů.

Majitelem práv k výrobkům je firma BOK&LK s.r.o. a Bc.Martina Štefanková.